PRODUCTS SHOW

产品中心

CY60-A2828(MG)办公桌

11 / 02

       CY,60和26组合,从来不会在功能配套中缺乏新意,双光照明的灯具,可藉由方便的连接与工作组合而为一。照明开关,更可直接安装在工作位上,触手可及。人离灯熄,提供最低碳的选择。省却的不只是庞大的走线系统,得到的也不只是一个更具有艺术氛围的办公空间。

       CY60-A2828(MG)
CY60-A2828(MG)办公桌
 

       CY-A4L1414(1400*600)
CY60-A2828(MG)办公桌
 
       CY60-1206-6(1200*600)
CY60-A2828(MG)办公桌
 
       CY60-2L1615(1600*1500*600)
CY60-A2828(MG)办公桌
 
CY60-A2828(MG)办公桌
返回顶部